Inspiration

To be able to keep thinking in possibilites we all need inspiration. Art and literature are indispensable as source for inspiration.

Back to Inspiration

Van drama naar disco!

Van drama naar 'disco'!

Medisch Leiderschap blog voor de VNVA (Vereniging Nederlandse vrouwelijke artsen), september 2018

We kennen dat allemaal wel, dat we soms in situaties zitten, waar we alleen nog maar het drama kunnen zien. Ook als er oplossingen aangedragen worden, blijven we teruggrijpen op het drama: “ja, maar…”. 

Dan helpt het model wat Alan Seale heeft ontwikkeld om zo snel en doeltreffend mogelijk tot de kern te komen van wat er gaande is. Hij benoemt 4 lagen van betrokkenheid. Elke laag geeft een bepaalde manier van kijken naar de omstandigheden. Het is behulpzaam om te kijken in welke laag het probleem ligt. Dan zul je eerst op die laag aandacht moeten geven en vervolgens kun je vragen stellen over de laag erboven. Pas als de patiënt of collega of partner zich erkend voelt in de huidige laag, kan je naar een laag erboven.

De 4 niveaus zijn: 

DRAMA:  Waarbij je wordt meegesleept door de omstandigheden en door wat anderen doen en zeggen. De nadruk op dit niveau ligt op het vinden van iemand of iets dat je de schuld kunt geven. Het is gericht op het verleden en op het erkennen of accumuleren van de problematiek. Wiens fout is dit? 

SITUATIE: Wat is er feitelijk gaande? Het belangrijkste aandachtspunt in dit niveau is schadebeheersing en probleemoplossen. De focus is op resultaat. En liefst snel! Hier help je mensen de emotie los te koppelen van de feiten. Wat zijn de feiten? Hoe kunnen we dit oplossen?

KEUZE (Choice): De aandacht gaat naar de keuze wie wij binnen deze situatie willen zijn. Dus we claimen (mede) verantwoordelijkheid en mogelijkheid tot maken van keuzes in de situatie. Wie kies ik dat ik hier wil zijn? Vanuit welk perspectief kan ik ook kijken, wat levert mij dit op? 

OPTIE / KANS: We kijken naar de mogelijkheden die een situatie ons biedt. De aandacht is op de grotere context en we zien problemen als een middel tot groei. Het drama wordt dan een wake-up call, een alarm dat iets wil verschuiven of transformeren. Welke kans ligt hier?

In het acroniem D(i)SCO, staat de ‘i’ voor informatie. Elke laag geeft zijn eigen informatie.  

Het is behulpzaam om te kijken in welke laag het probleem van iemand ligt. Of het nu om een patiënt, een collega of een familielid gaat, die jou een probleem presenteert. Dan zul je eerst op die laag aandacht moeten geven en vervolgens kun je vragen stellen over de laag erboven. Pas als de ander zich erkend voelt in de laag waarin hij/zij verkeert , kan je naar een laag erboven.

Als we ons in de 'Drama en Situatie laag' bevinden, lijkt het leven over strijd en probleemoplossing te gaan. Wanneer we echter naar Keuze en Optie gaan, nemen we de macht terug. Wanneer we bewust kiezen wie wij in relatie tot de situatie willen zijn, dienen nieuwe mogelijkheden zich aan, die we daarvoor niet konden zien. 

Hier is vaak wel moed voor nodig. Want raar genoeg geeft het een soort veiligheid om een situatie als drama te betitelen: het ontslaat ons van de noodzaak om keuzes te maken en stappen te zetten, waarvan we de uitkomst niet weten. Als we bewust keuzes durven te maken, kunnen we transformatie creëren voor onszelf, terwijl de omstandigheden wellicht niet eens veranderen. Dit noemt Alan Seale ‘transformational presence’. 

Testimonials

"I now have more insight into who I am, what I do and about my impact. Angelique has supported me in connecting things and she comes to the core very quick."

Allard M.

"I have been able to let go of my original scepsis about 'leadership'. Angelique had made me practice with my 'framework conditions' in service of my now transparant, good-functioning leadership"

Jan Jaap K

"Angelique helped me to regain confidence in myself and thereby confidence in the future. Already after 1 session she had me back on my feet, as I could experience my own power again. From there we could start to build."

Anja S.

"Angelique has the ability to hear the deeper layer underneath of what I am saying and gets to the core fast. She has helped me dissect the values and meanings that are at the basis of my decisions. "

Phyllis G.

"Angelique brings an intense yet light energy that is full of acceptance and possibility, not leaving things to luck but ensuring everything is tied and ready for whatever my next step is"

Marisa V.

"Angelique moves along with the flow, focuses on underlying psychological patterns and does not only teach you some 'tricks'. She supports you to get deeper insights and has heightened my consciousness about how to use my own (healthy) strengths. Her true enthusiasm and acknowledgements have supported me in believing in myself more."

C. Vos

"I have experienced Angeliques' coaching as supportive, inspiring, steering and engaging. Especially to make certain aspects expressed in different ways (with my body, with drawings, with metaphores, etc) has helped me a lot in creating structure in my chaotic situation. "

anoniem