Coaching  persoonlijk leiderschap

Flamenco als voorbeeld van persoonlijk leiderschap: creërend vanuit jouw sterktes en waarden met bewust zijn van je impact. Terwijl je  plezier hebt in het proces.

Individuele coaching (persoonlijk) leiderschap

Persoonlijk leiderschap zit niet alleen in wat je doet, maar ook in wie jij bent. Het is verantwoordelijkheid nemen in hoe je reageert op wat er gebeurt in jouw wereld. En dus bewuste keuzes maken. De omstandigheden kan je niet altijd beïnvloeden, maar je hebt altijd invloed op hoe je ermee omgaat. Ik ondersteun jou in het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap, vanuit de overtuiging dat iedereen op eigen wijze een opbouwende impact kan hebben op zijn/haar wereld.

Mijn basis ligt in co-actief coachen , waarbij de client medebepalend is voor wat er gebeurt in de coachings-relatie en waarbij 'zijn' en 'doen' van even groot belang is. Ik mix dit met mijn kennis en ervaring in de moderne leiderschapswetenschap, neurowetenschappen, de Gestalt-psychotherapie, de traditionele Chinese geneeskundefilosofie en de Westerse geneeskunde. Elk jaar voeg ik weer meer gereedschappen toe aan mijn gereedschapskist. Zo kan ik steeds wisselende instrumenten inzetten, afhankelijk van wat er in het moment nodig is.

Vanuit een zeer grote drive voor het verbeteren van de zorg werk ik veel met zorgprofessionals via Lemniscaap: www.lemniscaap.com. Ook via Coaches voor Medici (www.coachesvoormedici.nl). Bovendien ben ik voor de NHG  visitatie gespreksleider (www.nhg.org).

Begeleide intervisie

Vanuit passie voor mijn oorspronkelijke beroep als huisarts ben ik supervisor en intervisor geworden bij de huisartsopleiding in Rotterdam. Daarnaast begeleid ik ook groepen huisartsen bij mij thuis bij (NHG geaccrediteerde) intervisie. Ook heb ik een groep vrouwelijke hoogleraren begeleid in intervisie. Sommige groepen worden soms enige tijd begeleid door mij en gaan dan zelfstandig verder. Andere groepen blijven graag begeleid door mij.

Dit instrument zet ik ook in via Lemniscaap. www.lemniscaap.com

TLC-The Leadership Circle

360 graden feedback is een veel gebruikt instrument, zowel in het bedrijfsleven als in de medische wereld. Er zijn vele instrumenten beschikbaar. Wat de leadership circle (TLC)  anders maakt is de basis in veel wetenschappelijk onderzoek. De uitslag geeft je in één oogopslag helderheid waar werk aan de winkel is. Het geeft direct informatie op de diepere laag, wat het uniek maakt. Dit geeft direct veel aanknopingspunten om in individuele coaching mee verder aan de slag te gaan. Meer informatie: www.leadershipcircle.com

Voor zorgprofessionals zit ik dit instrument in via Lemniscaap: www.lemniscaap.com

Teamcoaching

Ik ben getraind in het werken met teams vanuit ORSC.(www.crrglobal.com) Dit heeft haar basis in Process work, wat ook in conflictbemiddeling vaak gebruikt wordt. Deze methode laat alle personen die deel zijn van een systeem hun verantwoordelijkheid nemen voor wat er in het systeem gebeurt. Dit creëert authentieke verbinding en maakt het mogelijk dat harde waarheden worden uitgesproken zonder dat dit de relatie schaadt.

In teamcoaching is het ook mogelijk om een profiel als team te maken vanuit het bovengenoemde 'Leadership Circle' profiel.

Voor zorgprofessionals zet ik dit instrument in via Lemniscaap: www.lemniscaap.com

Leiderschaps-trainingen

Vragen?

Logo

Mijn logo is geïnspireerd op het beeld van Iris le Rütte: 'Daphne'. In mijn logo heb ik er blaadjes aan toegevoegd. Door mijn coaching/training/inspiratie ondersteun ik mensen om hun fundament beter te leren kennen, er trots voor te gaan staan en dat te laten bloeien

Hier een passage uit de tekst "Bomen" van Herman Hesse, dat gaat over de kracht van Bomen en voor mij de link met coaching mooi weergeeft:

'Voor mij zijn bomen machtige predikers.
Ik vereer ze als ze in volken en families leven, in wouden en kleine bossen.
Ik vereer ze nog meer, als ze ergens in hun eentje staan.
Ze zijn als eenzamen. 
Niet als kluizenaars, die er uit zwakte stilletjes vandoor zijn gegaan, maar als grote, vereenzaamde mensen, zoals Beethoven en Nietzsche.
In hun kruinen ruist de wereld, ze streven met al hun levenskracht naar dat ene: Vervulling van hun eigen innerlijke wet, de volgroeiing van hun eigen vorm, de wording van zichzelf.
Niets is heiliger en voorbeeldiger dan een mooie sterke boom (...)'